"Under mezes i augusti, september och oktober, tusentals badare från olika punkter i paiz ... Det är hälsosamt och glatt [...] Endast för vattnet är det värt att åka till Nasaret."

Thalassoterapi är långt ifrån ett nöje i modern tid. I Nasaret går den terapeutiska användningen av havsvatten tillbaka till slutet av 19-talet. 19th century, när vanan att "gå till bad" började av hälso- och välbefinnandeskäl. Sedan kom Nazarés heta saltbad, som var en del av badsäsongerna i dåtidens samhälle.

 

Den äldsta daterades tillbaka till 1888 men på grund av omfattande renoveringsarbeten blev den 1906 en "elegant byggnad", inåt utrustad med "alla moderna bekvämligheter", med "grundlig service av sin personal och noggrann renlighet av badkar, kläder och vatten". Rekord vid den tiden uppgav att "i paiz finns det ingen egual och rivalisa med de bästa, i sitt slag, av de utländska [...]

 

Sedan dess början har det varit mycket frekventerat av reumatiken, för vars lidanden rekommenderas mycket de varma baden av havsvatten, och den alltid progressiva frekvensen av anno till anno är det mest vältaliga beviset på dess effektivitet. Inte bara abalisados kliniker rekommenderar användningen av dessa bad, utan också klassen av det vulgära folket, som från bocca till bocca visar sina dygder, kommer med fanatism till tusentals använder sig av dessa bad [...]". (i "Nasaret", 1913)